Prim Ödemeleri

2016 da asgari ücretin 1.300 Türk Lirası olması halinde en düşük BAĞ-KUR primi de 568 Türk Lirasına yükseldi. Asgari ücrete zam gelmesi halinde halkın hoşuna gitti bu durum. Halkın alım gücünü artıracak bir karardır. Fakat asgari ücretteki mühim yükseliş, asgari ücrete endeksli olan BAĞ-KUR primlerinde de önemli yükselişe sebep oldu.                                    
128 TL EK YÜK 

Asgari ücretin maliyeti asgari ücrete zam gelmeden önceki hali brüt 1.663 Türk Lirası İken 2016’dan itibaren bu rakam 1.935 Türk Lirası’na yükseldi. Devlet de bu aradaki farkın %40’ını karşılayacağını açıkladı.
Öbür taraftan asgari günlük harcama tutarı esasına göre hesaplanan BAĞ-KUR primleri de yükselmiş, en düşük BAĞ-KUR 30 günlük primi 128 Türk Lirası bir yükselişle, 440 Türk Lirası iken bu rakam 568 Türk Lirasına yükselmiştir.
NORM BİRLİĞİ 
Kural olarak SSG ile BAĞ-KUR birleştirildiğine göre esnaf sanatkârlara da destek verilmelidir.
Kayıt için yarın son gün

 

iş yeri ve işçilerin iş güvenliği ve sağlıklarını korumak için 6331 sayılı iş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 50 ve üzerinde işçi bulunduran iş yerinde 2013’ senesinden itibaren, 50 işçin altında çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ise 2014’den itibaren doktor ve hemşire çalıştırma zorunluluğu vardır.

Fakat çalışma yerlerinde işveren ya da işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dayalı çıkan yönetmelik, 10 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinde fırsat yaratmaktadır.
Buna göre 10 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli alana giren işveren ya da işveren vekilleri, Bakanlığı’nın uzaktan eğitim yoluyla düzenleyeceği eğitim programına katılarak sertifika alabilecek ve böylece iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli masrafına girmeden, kendi işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.