Naylon Faturalara Dikkat

Bütün çağdaş ülkeler gibi ülkemizde de satın alınmış mal yada hizmetler için fatura, fiş, meslek makbuzu vs. kesilir ve verilir.

Özellikle işletmeler dönem bitiminde elde ettikleri geliri bildirirken, masraflarını kazançlarından düşebilmek için harcamalarını bu belgelerle gösterirler. Vergi oranlarının yüksekliğini suiistimal eden bazı mükellefler masraf ve harcamalarını yüksek göstermek için fiilen satın almadıkları mal veya hizmetlerin faturalarını komisyon karşılığında alıp hesaplarında gösterebiliyor. Ne yazık ki bu yöndeki talep, naylon fatura düzenleyen bir sektörü oluşturmuş vaziyette. Naylon fatura düzenleyicileri çabuk kendilerini ele vermemek ve komisyonlarını daha yüksek seviyede tutmak için çeşitli yöntemler denemekteler. Bu yüzden bir kişinin naylon fatura düzenleyicisi olup olmadığı ancak yıllar sonra tespit edilebiliyor.

Ülkemizde naylon fatura (sahte fatura) kullanma suçlaması ile suçlanan işletme sayısı çok az. Ne yazık ki işletmeler de satın aldıkları mal ve hizmetler karşılığında kendilerine verilen belgelerin naylon fatura olup olmadığını geç anlıyor. İdare, iş ve işlemlerin yoğunluğun sebebiyle zamanaşımı süresinin dolmasına kısa bir süre kalana kadar bu tarzda naylon fatura satan firmaları tespit ve ilan edemiyor. Yıllar sonra tespit edilen ve vergi dairesi veya müfettiş tarafından bu faturalardaki vergilerin tekrar ödenmesi istendiğinde ise gecikme faizleri ve cezalar yüzünden mükelleflerin ödediği bedel kat kat fazlalaşmış oluyor.

Hapis cezası
Verilen ceza yalnızca parasal olarak kalırsa biraz tahammül edilebilir. Naylon fatura düzenleme ve kullanma 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmayı gerektiren vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmuş olur. Vergi kanunlarında sahte yada muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmanın hapis cezası ile yargılamak için yeterli olduğu yer alsa da bu belgelerin bilerek ve isteyerek kullanıldığı yönünde tespit ve kanaat bulunmazsa bu faturaları kullananlar hakkında vergi suçu raporu yazılmıyor. Haliyle hapis cezası için kamu davası açılmıyor.

Naylon fatura kullanma suçu ile karşılaşmamak için ve daha önce ödenen vergileri cezalarıyla tekrar ödememek için, güvenilir olmayan kişilerden fatura alınmaması, mal veya hizmeti direkt satanın faturasının alınması, taşıma ve nakliye faturalarının da kayıtlara yansıtılması, ödemelerin banka, çek veya PTT aracılığıyla yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ve yine aynı şekilde adresi bilinmeyen, faaliyet yeri görülmemiş kişi ve kurumlardan mal ve hizmet alımında bulunulmamalı.