Gurbetçi İşçiler İçin Sigortalılık Başlangıç Tarihi

 Özellikle 1980 öncesi yıllarda çoğu vatandaşımız ilk sırada  Avrupa olmak üzere dünyanın çoğu ülkesinde çalışmaya  gidiyordu. Bu vatandaşlarımızın emeklilik açısından hak kaybı  ile karşılaşmamaları için ise yurtdışı borçlanması hakkı  getirildi. Yurtdışı borçlanması yolu ile birçok vatandaşımız,  yurtdışındaki çalışma sürelerini Türkiye’den borçlanarak daha  hızlı ve kolay emekli olabilmektedir.

 

Fakat bu hususta da, önemli bazı ayrımlar bulunmaktadır. Bunlardan en önem arz eden konu ise ‘ilk sigortalılık başlangıç tarihi’ sayılıp sayılmamasına dairdir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk kez çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak sayılmaz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için sigorta başlangıç tarihinden dolayı oluşan sorunlar vardı ve bu sorunlar 6552 sayılı Torba yasa ile çözüme kavuştu. Yapılan düzenleme ile belirli ülkelerdeki sigorta başlangıç tarihi aynı zamanda Türkiye’de de sigorta başlangıcı sayılmaya başlanmıştır.

6552 sayılı kanunla; “Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir” kanunu ile sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm olan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe giriş tarihi, Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak varsayılacaktır.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak var sayılacağına dair özel hüküm olan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk kez çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul görülecektir.

Bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de hiç çalışma bulunmuyorsa ya da Türkiye’deki sigortalılığın başlama tarihinden önce ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak varrsayılacaktır.

İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye’de Başlangıç Alınan Ülkeler: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, KKTC, Lüksemburg, Kore Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Makedonya, Slovakya, Arnavutluk.

İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye’de Başlangıç Alınmayan Ülkeler: Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Sırbistan, İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya, Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler.