İşyerine Ait Eşyaları Kullanmak

 İş hayatında işçiler işyerlerinde çalışırken işyerine ait olan  malzemeleri kullanarak işlerini gerçekleştirmektedir.  İşverenin tahsis etmiş olduğu bu araçlar işyerinde işin  gerçekleştirilebilmesine yardım amaçlıdır. Kimi zaman  işçiler işletmeye ait malzeme ve araçları özel işlerinde  kullanmaktalar. Örnek olarak işyerine ait bir malzemeyi  işçi evine getirip evinde kişiler bir amacını gerçekleştirmekte kullanabiliyor. Başka bir çalışan işyerine ait bir aracı akşam evine götürebiliyor, tatil gününde aracı kişisel bir işini gerçekleştirmek için kullanabiliyor. 

İşten Atılabilirsiniz

 İşyerine ait olan araçların kişisel işlerde kullanılması işçiler açısından işten atılma nedeni olabilmekte.
Bu mevzu ile alakalı olarak Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda, “İşçinin işverene ait eşya, alet ve edevatı, tesisatı işverenin özel izni olmaksızın özel amaçlı olarak kullanması hali de işçinin davranışından kaynaklanan geçerli fesih nedeni sayılabilecektir. Burada,  özel amaçlı olarak kullanım sonucu işverene ait eşyanın, zarara uğramış olmasının şart olmadığına hükmetmiştir” ( Yargıtay 9. HD, E. 2007/29966,  K. 2008/7020 , Tarih: 31.03.2008).
Yargıtay kararında, işyerine ait alet edevat ve araçların işveren tarafından verilen özel izin olmadan  kullanılamayacağını vurgulamıştır. İşverenin özel izni olmaksızın işyerine ait olan araçları kullananlar geçerli sebeple işten atılabilecek. İşverenin izni olmaksızın işyerine ait bir araçla mesai saati dışında yada hafta tatilinde pikniğe giden bir işçi geçerli nedenle işten atılabilecek. Aracın kaza vb. sebeplerle zarar görmesine de gerek yok. İşçi, işverene ait araç zarar görmemiş olsa dahi işten atılabilecek.

Ne yapılması gerek? 

Çalışanların işten atılma riski ile karşı karşıya gelmemeleri için işverenden işyerine ait olan eşya, araç ve gereçleri kullanabilmeleri için özel izin almaları gerekmekte. Bu izin iş sözleşmeleri ile de alınabilir. İş sözleşmesi yapılırken bu mevzular sözleşme içeriğinde açıklanır. İş sözleşmesinde düzenlenmezse işverenden ayrı bir yazı da alınabilir. Aciliyeti bulunan durumlarda ise işverenden sözlü izin alınabilir.