İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Avantajları

İstihdamın artırılması, işsizlerin mesleki yeteneklerinin arttırılması ve geliştirilmesi, işsizliğin aza indirgenmesi ve özel politika gerektiren toplulukların iş gücü piyasasına kazandırılması hedeflenerek Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, topluma fayda amaçlı programlar, iş ve meslek danışmanlığı biçiminde aktif iş gücü hizmetleri yürütülmektedir.

İş-Kur tarafından işsizliğin aza indirgenmesine dair uygulanan aktif işgücü piyasası programları arasından İşbaşı Eğitim Programı, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin, gene İş-Kur’a kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulamada bulunarak geliştirmelerini, iş ve üretim sürelerini direkt takip ederek öğrenmelerini hedefleyen bir işi işbaşında öğrenmeye yarayan programdır.

İşbaşı eğitim programı ile iş arayan, fakat iş tecrübesi bulunmadığı için iş bulmakta sorun yaşayan kişiler için iş tecrübesi kazandırılması hedeflenirken, diğer bir taraftan da işverenlere diledikleri işgücünü kendileri yetiştirerek, doğru işçi bulma imkânı sağlanması hedeflenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı’ndan hangi işverenler faydalanabilir?

-SSK (4/a) statüsünde en az 2 çalışanı bulunan.

-İş-Kur’a kaydı bulunan işverenler.

Programdan faydalanabilmektedir.

İşverenler İşbaşı Eğitim Programı’na nasıl başvuru yapacaklar?

İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalanmak isteyen işverenler, İş-Kur tarafından kendilerine tahsis edilecek iş ve meslek danışmanları yada görevlendirilecek personel aracılığı ile veya direkt olarak İş-Kur İl Müdürlükleri’ne/Hizmet Merkezleri’ne giderek başvuru yapabilirler.

İşbaşı Eğitim Programına kimler katılabilir?

15 yaşını tamamlamış olan.

İş-Kur’a kayıtlı olan.

Ve İşsiz olan.

Kişiler programdan faydalanabilmektedir.

Ön lisans da dahil olmak üzere üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilirler.

İşverenler, programa katılacak kişileri (kursiyerleri) bizzat kendileri seçebilecekleri gibi, İş-Kur’dan katılımcı talebinde bulunup, kendilerinin belirlemiş oldukları özel koşullara uygun olan kişiler arasından kendilerine yönlendirilecek adaylardan dilediklerini seçerek de işbaşı eğitim programı düzenleyebilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı maksimum 160 fiili gün olarak gerçekleştirilebilmektedir. Program günde minimum 5 saat, maksimum 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmemek şartıyla planlanabilmektedir. Ayrıca, İş-Kur tarafından uygun görülmesi durumunda vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenebilmektedir.