Sağlık Hizmetlerine Ne Kadar Para Ödeniyor?

Bir hasta resmi sağlık hizmet sunucularına gittiğinde 5 TL katılım payı ödemek mecburiyetin. Örnek olarak, eğitim ve araştırma hastanesine, semt polikliniğine, Sağlık Bakanlığı’na bağlı diş sağlığı merkezlerine, üniversite hastanelerine gittiği zaman 5 TL muayene ücreti alınıyor.

 

Bunun haricinde eğer SGK ile sözleşmesi bulunan özel bir hastaneye giderse muayene katılım payı olarak hastadan 12 TL ücret alınır. Eğer hastalanınca birinci basamak sağlık hizmeti sunucularına giderseniz hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı ödeme mecburiyetiniz yoktur. Yani, sağlık ocakları, aile hekimlikleri, kurum/işyeri hekimlikleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, belediyelere ait polikliniklere başvurmanız halinde muayene katılım payı ödemezsiniz.

Acil Durumlarda Katılım Payı Yok

Muayene katılım payı kimi hallerde nereye giderseniz gidin alınmamakta. Bu hallerin birkaç tanesi şu şekilde;
İş kazası yaşayan yada meslek hastalığı bulunan işçilere, bu durumları sebebiyle sunulan sağlık hizmetlerinde. Acil servislerde verilen sağlık hizmetlerinde (yeşil alan sağlık hizmetleri hariç),
Kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile alakalı ayaktan muayenelerinde
Organ, doku ve kök hücre naklinde ve benzeri durumlarda katkı payı alınmamaktadır.

İlaçlarda Katılım Payı

Muayenelerde ödenen katılım payından hariç bir de hastalar ilaç katılım payı ödüyor.
Eğer SGK’dan emekli aylığı, ölüm aylığı/geliri, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri gibi bir geliriniz varsa sizden ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden ilaç bedelinin %10’u miktarında katılım payı alınmakta.
Lakin işçi, memur, bağımsız çalışan yada yalnızca genel sağlık sigortalısıysanız sizden ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden ilaç bedelinin %20’si tutarında katılım payı alınmakta.

İlaç Kutusu Başına Para

Katılım payı bunlarla da sınırlı değil.
Ayrıyeten reçete başına; 3 kutuya kadar (3 kutu dâhil) temin edilen ilaçlarda 3 TL, 3 kutuya ek olarak her bir kutu ilaç içinse 1 TL olarak ekstra katılım payı ödemek zorundasınız.

Yani doktorunuz sizin için bir reçete düzenlediyse her durumda ekstra 3 TL katılım payı ödeme durumundasınız. Eğer reçetedeki ilaç sayısı üçten fazla ise, üçü geçen her bir ilaç için de 1 TL katılım payı daha ödemeniz gerekmekte.