Çocuk İşçiler Kaç Saat Çalıştırılabilir?

 Çocuk yaşta sayılabilecek işçilerin olması her zaman tartışılan ve önüne geçilmeye çalışılan  bir durum. Ancak işyerlerinde çocuk işçi bulunan işverenlerin göz önünde bulundurmaları  gereken bazı noktalar var.

 

 

 

 

Çocuk yaşta sayılabilecek işçilerin olması her zaman tartışılan ve önüne geçilmeye çalışılan bir durum. Ancak işyerlerinde çocuk işçi bulunan işverenlerin göz önünde bulundurmaları gereken bazı noktalar var.

Normal şartlarda çocuk çalışanlar için İş Kanunu’nun getirmiş olduğu bazı kurallar ve yasaklar var ilk misal olarak çocuk işçiler yaşlarına uygun bir zorluktaki işte çalışmalı fakat bu ve bunun gibi kurallar çoğu zaman delinmekte ve göz ardı edilmektedir. İşte İş Kanunu’nun getirdiği diğer hususlar.

Çocuğun Çalışmasına Ailesinin İzni Olmalı Ve Eğitimini Aksatmamalı
15 yaşını doldurmamış olan çocukların resmi olarak herhangi bir işte çalışması yasaktır. Eğer çocuk 14 yaşında ve ilköğretim eğitimini tamamlamış ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki oluşumlarında herhangi bir olumsuz etki bırakmayacak hafif bir işte çalışabilir.

Bu maddeye ek olarak çocuk henüz 14 yaşını tamamlamamış olsa bile ailesinden yazılı sözleşme alınması takdirinde ve çocuğun eğitim ve öğretimine her hangi bir aksaklık yaşatmamak şartı ile dizi, sinema, sanat, kültür ve reklam gibi faaliyetlerde bulunabilir.

Mesai Saati Sınırı

Çocuk işçilerin çalıştırılmalarına uygun olup olmayan mekanlarla birlikte çocuk işçilerin mesai saatleri de önemli bir husustur. Öncelikle bir çocuğun çalışabilmesi için zorunlu ilkokul eğitimini tamamlamış olması gereklidir. İlkokul eğitimini tamamlamış ve örgün eğitimini sürdürmeyen çocuklarının mesai saatleri günde 7 toplam haftada ise 35 saati geçmemelidir. Eğer çocuk dizi, sinema ve reklam gibi bir işte çalışacak ise bu süre gün içerisinde 5 haftada ise 30 saate düşüyor. Belirlenen bu süreler eğer çocuk 15 yaşını tamamlamış ise günde 8 hafta toplamında 40 saat çalışma süresi olabilir.

Ek olarak henüz okula başlamamış ya da okul hayatı devam eden çocukların, eğitim saatleri dışında olmak şartı ile günde en fazla 2 saat haftada ise toplam 10 saat çalışma saatini geçmeme zorunluluğu vardır. Okulun kapalı olduğu saatlerde ise mesai saatleri okula gitmeyen çocukların mesai saatleri ile aynıdır.

Kurallara Uyulmadığı Takdirde

Yukarıda bahsettiğimiz çocuk işçilerin çalışma koşulları çalışma süreli vb. gibi konularda getirilmiş olan kısıtlamalara ve yasaklara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. Çocuk işçilerin çalışamayacağı iki ortam;

İlk ortam yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olan bir işveren veya işveren vekilleri çocuk işçi çalıştıramaz. Ek olarak çocuk işçilerin sanayi işlerinde gece  çalıştırılamaz fakat tüm bu kurallara rağmen işveren aykırı bir tavır gösteriyor ise yasal yollar ile çalıştırılmayan her çocuk işçi başına 1.478 TL para cezası öder.