Asgari Ücretin Yükselişinin Etkileri Neler

2016 dan itibaren yeni asgari ücret 1.300 Türk Lirası olacaktır. 01.11.2015 seçim öncesinde ve seçim sonu asgari ücret görüşmelerinde genel olarak değerlendirme yapıldı.


Perakende: 
Giyim Perakendecileri mağaza işçilerinin hemen hemen tamamı asgari ücret veya asgari ücrete yakın bir maaş almaktadır. Bu tesir kısmen devlet yardımı ile satış primlerinin düşürülmesi ve fiyatların yükselişleri ile dengelenebilir. Diyer yandan ağırlıklı olarak düşük gelir grubuna hizmet eden perakendeciler ücret yükselişlerinden olumlu etkilenebilir.

 

Haberleşme:

Yalnızca çağrı merkezi işçileri asgari ücret alıyor. Bundan ötürü, bütün maliyetler üzerindeki etkisi kısıtlı olabilir. Yükselen harcanabilir gelir dosyasıyla özelikle akıllı telefonların satışlarında bir yükseliş oluşabilir.
Gıda Üreticileri: 
Besin üreticileri yüksek enflasyon ve harcanabilir gelirlerin yükselmesinden yarar sağlayacaklar.
Yapı sektöründe arsa maliyeti dışarıda tutulduğunda genel maliyetlerin %20’sini işçilik maliyetleri oluşturmaktayken, hariç den sağlanan hizmet alımlarının %50’lik payında işçilik oluşturmaktadır. Şirket personellerin %70 ila 75’nin asgari ücret ile çalıştığı göz önünde bulundurulsa, asgari ücretin yükselişinin getirdiği maliyetlerin yüksek oranla artıracağı görülür.              

 

Gıda Perakendecileri:
Firmalarda çalışanların mühim bir bölümü asgari ücret veya asgari ücrete yakım ücret almaktadır. Kâr oranı %0,5 ila %1 arasında aşağı indirilecek. Dönem içerisinde kullanılabilir gelir yükselişinin istek deki pozitif etkisi ile yük dengelenebilecektir.

 

Bankacılık / Sigortacılık :
Asgari ücretin yükselişinin enflasyona tesiri piyasa faizlerini etkileyeceğinden, bankaların Türk lirası tipi fonlama maliyetlerini ve enflasyon düzenlemeleri ile toplu iş sözleşmeleri üstünden bütün işçi giderlerini etkileyecektir.

Çalışan giderleri bankaların toplam hareket giderlerinin tahminen yarısını oluşturuyor.

Bireysel emeklilik düzeninde devlet yardımı brüt asgari ücret ile ilişkilendirildiği için yönetilen fon büyüklüğünde kısıtlı da olsa pozitif etkisi izlenebilecek. Katılımcıların %2 ila 3’lük bölümü devlet katkı payından yüksek oranda yaralanmak için düzenli katkı paylarını üst sınırdan ödemektedir. Bireysel emeklilik şirketlerinin doğrudan satış ekipleri prim ve asgari ücret ile çalışıyor. İşçinin giderlerindeki yükselen fon büyüklüğü ve gelir katkısını sınırlayacak. Bireysel emeklik firmaların gelirleri %1 ila 2 oranında yükseliş kaybedebilir. iş yatırımının bu değerlemeleri, asgari ücretin farklı şirketleri nasıl etkileyeceği konusunda bu zamana kadar oluşturulmuş en kapsamlı çalışma olduğu için önemlidir.