Şirketler Neden Matrah Artırır ?

ileri-muhasebe

1.Madde: Mükellef olmadığınız fakat çeşitli sebeplerle kazanç elde eden kişilerin durumu

2011-2015 yılları arasında kazanılan kazançlarınız var fakat farklı nedenlerle belirtmemiş iseniz Yasa içerisinde yer alan maddeler gereğince kazanç artırıma imkânınız vardır. Çok az bir ödemeyle kendinizi bu konudan sorumlu olmazsınız ve riskten kurtulma olanağı geldi.

 

2.Madde: Yurt dışı kazançlarını bildirmeyenler

Dünya ülkelerinde, kâr payı yatırım amaçlı yapılan alım ve satım kar payları, komisyon, prim vb. kazanılan her türlü kazanç ile ilgili riskinizi çok düşük bir ödeme karşılığı ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak, dünyanın her yerinde,  elde edilen kâr Türkiye’de de belirtmeye tabidir. Artık devletler birbirlerine bilgi aktarımı konusunda daha istekli ve daha aktif bir duruma geliyor.

3.Madde: Sahibini saklı olmayan şirketlerin gelirleri

Bazı insanlar (vergi cenneti diye bilinen) ülkelerde şirket ortaklarının kimliği gizli şirketler kurulabilmektedir. “Nede olsa ortaklığım bilinmiyor, kimliği belirlenemez, bende bunlardan elde edilen kâr Türkiye’de bildirmem gerekmez”, demeyin. Bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

4.Madde: Bir yılda birden fazla veya üst üste iki yılda birer adet araç satmış olanlar

Mali Yönetim bu gibi çalışmaların ticari çalışmalar olduğunu gösteriyor ve cezalı hesaplanma yoluna gidebiliyor.

5.Madde: Gayrimenkul satışında bulunanlar

Mali Yönetim bunun gibi olaylarda ticari çalışmalar olarak değerlendirerek getiri ve KDV hesaplamaları yapabilir.

6.Madde: Yurt Dışındaki Bir Şirket Tarafından Maaş, Prim, Hisse, Kar Payı Vb. Gelir Elde Eden Beyaz Yakalılar

Yurt dışındaki bir şirketten yurt dışındaki banka hesabınıza göndereceğiniz meblağ’ nın Türkiye’de bildirmesi gerekmektedir. Bu kanun sayesinde çok uygun bir ödeme ile bu tür risklerin giderilmesine imkan sağlayacaktır.

7.Madde: Türkiye’de yabancı bir firma adına çalışan yabancılar

Yabancı bir şirket’i temsil ederek Türkiye’ye gelip, bu işleri karşılığı ödemelerini yurt dışındaki banka hesabına yapan çalışanların Türkiye’de gelirini tebliğ edilmesi ve Türkiye’de vergi ödemesi gerekebilmektedir.

8.Madde: Türkiye’de kazanılan komisyon, vasıta primi vb.

Her türlü kazanç getiri Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşı olan ve Türkiye’de herhangi bir iş’den kazanç elde eden herkesin bu gelirlerini tebliğ edilmesi gerekmektedir.

9.Madde: Gider pusulası kullanılarak ifade edilen bağazı kazançlar

İstisna olduğunu veya mesul olmadığınız olarak düşünmeyin ödeme yapan firma tarafından gider pusulası ile belgelenen ve üzerinden stopaj yapılabilen ödemeler, ödemeyi alan kişi tarafından tebliğ edilmesi gereken ( örneğin; serbest meslek çalışanları ) bir kazanç esasında olabilir. Kanunun şirket yetkilisi ve kazancı elde eden kişi tarafından bu af’ı kanun çerçevesinde uygulanmasında fayda vardır.