VERGİ İNCELEMESİNDE DÜZENLEMELER

Müfettişlerin vergi şirketlerinin defter ve belgeleri üstünde yaptıkları denetlemeler için zaman 90 günden 180 güne yükseliyor. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Yasası’na göre gerekirse müfettişler bilirkişiye de müracaat edebilecek.

Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu ‘Vergi Usul Taslağı’na göre vergi ödemeyenler vergi kaçakçılığı gerekçesiyle aramalı yapılan defter ve belgeler üzerindeki denetlemeler için yasal zamanı 90 günden 180 güne yükseliyor.

E-Tebligat Yeni Yılda Başlayacak

E-tebligat uygulamasının yeni yılın ilk ayından itibaren başlayacaktır. Fakat yeni yılın ilk ayından önce e-tebligat sistemini kullanmak için tebligat da yer alan yükümlüklere 01.10.2015 den itibaren elektronik bildirim yapılmaya başladı.

Mecburi alanda bulunan yükümlüklerin 01.01.2016 tarihinden önce e-tebligat müracaatı yapılması gerekmektedir.

 

E-tebligat müracaatı, mükellefler, şahsen kendisi ya da yasal temsilcisi yoluyla yapabileceği gibi e-tebligat ile alakadar işlemeleri yerine getirmek amacıyla özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle sayesinde aracı tarafından da yapılmaktadır.  

VUK’un 113’üncü maddesine belirtilen tanımlamaya bakıldığında “zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır.” Bu durumda “zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.”

Yine Vergi Usul Kanunu’nun 114’üncü maddesinde belirtildiği şekilde “vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde tarih ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.”      

2020’ye Uzatılan Maddeler

Menkul değereler ve başka sermaye piyasası araçları ile yatırım faizleri gelirleri ve katılım bankalarından kâr edilen payların vergilendirilmesi derlenen Gelir Vergi Kanunun (GVK) geçici 67’nci madde.

 

Türkiye jokey Kulübü’nce düzenlenen at yarışlarında görev yapan jokeyler, yamakları ve çalıştırıcıların maaşı % 20 stopajla vergilendirmesine ilişkin Gelir Vergi Kanunun (GVK) 68. madde dâhilinde işleme ve geçici kabul sevk alanında çıkışı olan malların yapımındaki kullanılacak maddelerin temininde erteleme – terkin uygulamasına bağlı KDV (Katma Değer Vergisi ) geçici 17. Maddesi.