SGK’ lılar için Malullük Aylığı Nasıl Bağlanır

SGK’ın yetki vermiş olduğu sağlık kurullarınca tespit edilen ve düzenlenen rapor ve dayanağı olan, İş gücünü asgari %60 seviyesinde kaybetmiş olan SGK‘lılar malul olarak sayılmaktadır.

 

SGK’ın yetki vermiş olduğu sağlık kurullarınca tespit edilen ve düzenlenen rapor ve dayanağı olan, İş gücünü asgari %60 seviyesinde kaybetmiş olan SGK‘lılar malul olarak sayılmaktadır.

 

Malullük Aylığı Alabilmeniz İçin Gerekli Koşullar

Çalışma Gücünüzü %60 değerinde kaybetmeniz.

-Asgari 10 yıl sigorta sürenizin olması.

-Asgari 1800 gün uzun vadeli sigorta kollarında prim ödemiş olmanız.

-Herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olmanız.

-Malullük aylığı alabilmek için SGK’ya başvuru yapmanız.

Malullük aylığı alabilmek için yukardaki koşulların olması gerekmektedir. Fakat sigortalı bir başka kişinin devamlı yardımına muhtaç bir seviyede malullük durumu var ise sigortalılık süresi koşullardan çıkartılır ve 1800 günü aşmak şartı ile prim ödemesi de yeterli sayılır.

 

Maluliyet Nasıl Tespit Edilir

SGK’nın yetkilendirdiği sağlık hizmeti sunucuları tarafında usulüne göre düzenlenen rapor ve tıbbi belgelerin tetkik edilmesi sonucunda, 4/a ve 4/b alanındaki sigortalılar için iş gücün yada iş kazası yada meslek sebebiyle oluşmuş bir hastalığın sonucu nedeni ile  asgari %60 bir güç kaybı olması veya mesai görevlerini yerine getiremeyecek kadar bir iş gücü azalımı olması, 4/c alanındaki sigortalılar  için ise iş gücünün %60’ını kaybetmiş ve mesleklerini yerine getiremeyecek şekilde iş gücünü kaybetmiş olması  SGK Sağlık Kutulu tarafından tespit edilmiş olan sigortalılar malul sayılır.

Sigortalılar ya da hak sahiplerinin maluliyet ve iş kazası tespitine ayrıca kontrol muayenelerine gerçeklik temsil eden sağlık kurulu raporları Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı hastaneler ya da devlet üniversite hastanelerince düzenlenmektedir. Eğer il sınırları içerisinde yukarıda belirtilen hastaneler mevcut değilse Sağlık Bakanlığı tam teşekkürlü hastaneleri ile de sağılık kurulu raporu tanzim edilebilir. Meslekten kaynaklanan bir hastalığın tespiti için gerçeklik temsil eden sağlık kurulu raporları ise Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nce ya da devlet üniversite hastanelerince düzenlenebilmektedir.

5510 sayılı Kanun’un 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılar ve hak sahiplerinin mağduriyetlerine sebebiyet vermeden, maluliyet taleplerini bölgelerinde ivedilikle sonuçlandırabilmek, yetersiz yada eksik bilgi ile düzenlenmiş raporların hazırlandığı hastaneler ile iletişim sağlayabilmek amacı ile SGK Yönetim Kurulunun 22.01.2009 tarih, 2009/03 sayılı kararı ile Bölge Sağlık Kurullarının dokuz ilde oluşturulması kararı alınmıştır.