SGK Birden Fazla İşyerinde Çalışırsa

Örnek:
A işyerinde çalışan Cemal bey mesleği mühendislik olup bir inşaat firmasında çalıştığı gibi ,iş güvenliği uzmanı olarak diğer bir firmada çalışarak SGK 4-1(a) statüsünden hizmetleri bildirilir.

Şayet işverenlerden biri Cemal bey’in nasıl olsa sigortalı işe girişi var ,primi ödeniyor ,ben ödemezsem ne olur diyemez.
İki işyerinde sigortalı olanların prim günleri 30 günü geçemez,Prime Esas Kazanç Matrahları da Tavan tutarı aşamaz(2014/Temmuz itibari ile 7.371,00 TL.)

SPEK aşması halinde sigortalı hissesini SGK geri alabilir.

Dolayısıyla bu şekil de birden fazla işveren tarafından çalıştırılan SSK statüsünde(4-1/a) için sigortalılık zorunlu olduğundan SGK’na bildirilmesi gerekir.

SGK tarafından yapılan denetimlerde sigortalının kayıtdışı çalıştığı tespiti halinde gerekli işlemler yapılacak,teşviklerden 1 yıl boyunca yararlanmaları engellenecektir.

İşverenin ise ”Sigortalısının başka işyerinde sigortası olduğu için sigortasının yapılmadığına dair” savunması geçerli olmaz.

EMEKLİLİK HAKLARI YÖNÜNDEN

İşçinin aynı anda SSK’lı(4/1a) olarak birden fazla işverenin yanında çalışmasındaki sigortalılık durumu farklıdır.

4/1-a statüsündeki işçinin birden fazla işveren nezdinde çalışması ile birlikte;
Kısa Vadeli,
Uzun Vadeli Sigorta Uygulamaları farklı olacaktır.

Emeklilik açısından uzun vadeli sigorta kolları değerlendirildiği için önemli bir avantaj sağlanır. İki işyerinden yada daha fazlasından sigortalı olarak adına bildirilen gün ve bildirilen prim esas kazançlar emeklilik de dikkate alınır.

A-PRİM GÜNÜNE YANSIMASI

İki ve daha fazla işyerinden sigortalı adına bildirilen toplam gün emeklilikteki gün hesabında 30 günü geçmemek üzere dikkate alınıyor.
SGK’na göre bir ay 30 gün esası vardır.
İki işyerinden de 30 gün üzerinden bildirilse bile toplam prim günü 60 gün değil  30 günlük sigortalılık olarak dikkate alınacaktır.

Bu konuda sigortalı hizmet belgeleri incelendiğinde buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ay 30 gün ,yıl 360 gün geçmeyecektir.

B-SPEK ESASA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

İki işyerinden  yada daha fazla işyerinden sigortalı adına bildirilen toplam prim miktarı emeklilikteki prim miktarı hesabında Sigorta Primine Esas Kazancı (SPEK) üst sınırı geçmemek üzere dikkate alınır.SGK’na göre bir ay içindeki kazanç aylık kazancın üst sınırı olarak belirlenmiş miktarı geçemez. Bu miktar asgari ücretin 6.5 katı olduğundan bu dönem (1.7.2014-31.12.2014) için geçerli olan üst sınır 7 bin 371,00TL’dir.

Örneğimizdeki Cemal bey A inşaat firmasından 6.000 TL ,İş Güvenliği Uzmanlığından 3.000 TL ödeme alırsa toplamda 9.000 TL karşılık 1629 TL SPEK işçi payını geri alabilecektir.