Bağ-Kur SGK’ya Nasıl Aktarılacak?

4/b primlerinin 4/a prim borçlarına aktarılması
4/b kapsamındaki sigortalıların ödedikleri primlerin tamamı aktarılacaktır. Öncelikle 4/a kapsamında sigortalı hissesine aktarma yapılacak, artan kısım da işveren hissesine aktarılacaktır. Aktarma işleminden sonra yine de artan prim tutarının bulunması halinde, fazlaya ilişkin kısım sigortalının talebi halinde iade edilecektir.

★ ★ ★

Destek primlerinin aktarılması 01.03.2011 tarihine kadar önce başlayan sigortalılık süresi, bu tarihten sonra ise 4/a sigortalılık süresi esas alınacaktır.
■ 4/b kapsamında ödenmesi gerektiği halde, 4/a kapsamında ödenmiş SGDP’nin 4/b kapsamına aktarılması sigortalının talebine bağlı olarak yapılacaktır. Bu durumda sadece %7.5 sigortalı hissesi aktarılacaktır. ■ 4/a kapsamında ödenmesi gerektiği halde, 4/b kapsamında ödenmiş SGDP ise 4/a kapsamına aktarılmayacaktır.

★ ★ ★

Primlerini kendisi ödeyenlerin primlerinin aktarılması
■ 5510 sayılı Kanun’un 5/g bendine tabi sigortalıların (kendilerinin ödedikleri uzun vadeli sigorta kolları primleri),
■ 5510 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereği 30 günden az prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların,
■ 5510 sayılı Kanun’un Ek 5 ve Ek 6’ncı maddelerine göre prim ödeyenlerin,
■ 2925 sayılı Kanun’a tabi sigortalıların,
■ 506 sayılı Kanun’un 85. maddesine göre isteğe bağlı sigortalılar ile 86. maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalıların, hizmetlerinin, 4/b kapsamında sigortalılık hizmetleri ile çakışması durumunda, ödemiş oldukları prim tutarlarının tamamı aktarılacaktır. Aktarma sonucunda fazla tutar kalırsa sigortalının talebi halinde kendisine iade edilecektir.

İade edilecek tutarın hesaplanması

Primlerin aktarımının yapılmasından sonra arta kalan prim tutarının olması veya her iki statüde prim ödenip de bir statüden ödenen primlerin iadesinin gerekmesi halinde; talep halinde ilgili kişilere ödenmektedir.
• Yanlış veya yersiz tahsil edilmiş primlerin gecikme zammı ve gecikme cezası ile veya 6183 sayılı Kanun’a göre yapılandırarak faizi ile beraber ödenmiş olması halinde bu tutarların işveren tarafından ödenmesi nedeniyle işverene iade edilecektir.
• İşverene yersiz tahsil edilen primlerin SGK’ya yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından iadenin yapıldığı aybaşına kadar faiziyle beraber ödenmektedir.
• Sigortalılara¸ 30.09.2008 tarihine kadar faiz ödeneceğine dair hüküm bulunmadığından bu tarihe kadar faiz hesaplanmayacaktır. Ancak yersiz alınmış prim 2008 Ekim öncesi ait olsa dahi 01.10.2008 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar faiz ilave edilerek ödenmektedir.