Sağlık Sektöründe Muhasebe Programı

     Klab-Mimarlik-Placebo-Eczane-2Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık sektörünü; Sağlık hizmet sunum sektörü, tıbbi cihaz sektörü, ilaç sektörü, sağlık sigortası sektörü şeklinde sınıflandırabiliriz.

Tıbbi cihaz sektörü, ilaç sektörü ve sağlık sigortası sektöründe muhasebe programı kullanılmaktadır. Muhasebe programları bu sektörlere yönelik modülleriyle muhasebecileri ihtiyacını karşılamaktadır. Muhasebe programı muhasebe işlemlerini basitleştirmiş ve hızlandırmıştır. Muhasebe programı, muhasebedeki hata riskini azaltmıştır. Aymet muhasebe programı bünyesindeki modüller ile muhasebecilere hitap etmeyi başarmıştır. Aymet’ in muhasebe programlarını ön muhasebe programı ve genel muhasebe programı olarak değerlendirebiliriz. Aymet Kobi Programı ve Aymet Ticari Muhasebe programı ön muhasebe programıdır. Aymet Genel Muhasebe Programı ise genel muhasebe programıdır. Aymet Yazılım muhasebe programındaki sektörel modüller sayesinde birçok sektörden kullanıcıya sahiptir. Ayrıca Aymet Yazılım teknolojik gelişmeler çerçevesinde muhasebe programı alanında kendini geliştirmekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.