Sağlık Hizmeti Kaç Gün Alınabilir?

 Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) sistemindeki sağlık hizmetleri (muayene  ve tedaviler vb.) Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından sabit bir  katılım pay karşılığında bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK )  alanına gelen sigortalı kişinin…

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) sistemindeki sağlık hizmetleri (muayene ve tedaviler vb.) Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından sabit bir katılım pay karşılığında bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) alanına gelen sigortalı kişinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kamunun alanında sağlık hizmetlerini karşılamaktadır ve sabit katılım hakkı dışında ücretsiz olarak da muayenelerden yararlanmaktadırlar.

Çalışan işten çıkarsa ya da kovulursa kişinin yaklaşık 3 aydan az ödemesi varsa geriye dönük 12 ay içerisinde ayrıldığı tarihten itibaren 10 günde faydalanabilir. Fakat kişini işten çıktığı tarihten itibaren son 12 ay içerisinde 3 ay üzeri çalışmışlığı var ise yaklaşık 100 gün daha sağlık yardımından yararlanabiliyor. Sağlık yardımından sadece çalışan değil eşi, çocuğu ayrıca da anne, babası bile zamandan yararlanabiliyorlar.

BAĞ-KUR 4-B’lilerde ise BAĞ-KUR’u bırakma tarihinden itibaren ile geçmişe dönük 12 ay içerisinde 3 ay prim ödemesi var ise BAĞ-KUR’u bırakma tarihinde kuruma borcu yok ise 3 ay kadar sağlık hizmetlerinden yararlanır.

Fakat Eylül 2015 tarihindeki 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulun isteği gereğince Genel Sağlık Sigortası ve BAĞ-KUR’a borçları olsa da Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devletlerin üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezinde üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden bu aralık ayın son gününe kadar sağlık yardımından yararlanabilecektir.