Hesap Açana 5000 TL Devlet Katkısı

Gençlerin evlenme ve konut sahibi olmalarına yardımda bulunmak amacıyla Çeyiz Hesabı ve Konut Hesabı olmak üzere 2 önemli değişiklik yapıldı.

 

 

 

Çeyiz hesabının ödeme planları, devlet katkısının hak ediş sürelerinin belirlenmesi ve birikim yapılan sürelerle alakalı ödeme planları devlet katkısı oranının ve azami tutarının farklılaştırılması, hesapların denetimi ve uygulamaya dair diğer hususlar ise Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile değiştirildi.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik 16.04.2016 itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı bankaların çeyiz hesabı tanıtımları da başladı.

Çeyiz hesabı nasıl açılacak?

Türk vatandaşları ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden şahıslar bankalarda çeyiz hesabı açabilirler. Çeyiz hesabı açma için bir yerde çalışan olma mecburiyeti bulunmamakta. Her anne-baba küçük çocukları için de bu hesabı açabilir. 18 yaşından küçükler için veli ve vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor.

Katılımcı yalnızca bir tane hesap açabiliyor. Yalnızca tek bir hesap açma hakkı bulunuyor. Çeyiz hesabı bankadan bankaya taşınamayacak. Çeyiz hesabı olarak ortak hesap açılması söz konusu değil. Çeyiz hesabı, bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası olarak mevduat hesabı ya da katılım fonu olarak açılabiliyor. Yani döviz cinsinden çeyiz hesabı açılmamakta. Katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak şartıyla, hesabına 1.000 TL’lik azami çizgiyi geçen bir tutar yatırabilir. Bu tutar, 15 bin TL’yi aşamaz.

Çeyiz hesabında ödemeler düzenli ödeme biçiminde gerçekleştirilmelidir. Düzenli aylık ödemelere dair alt sınır 100 TL, üst sınır 1.000 TL’dir. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması halinde aylık ve üst sınırların üç katı geçerli olacak.

Aşağıda sayılan hususların herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde banka hesabı çeyiz hesabı statüsünden çıkarılacaktır ve hesaba devlet katkısı ödenmeyecek.

  1. a) Aylık ödeme planı seçilmesi durumunda bir dönem içinde üç kereden fazla düzenli ödeme aksatılamayacak.
  2. b) Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi durumunda bir dönem içerisinde bir seferden fazla düzenli ödemeyi aksatamayacak.

    c) Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması durumunda çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabını açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekecek.

    Devlet katkısı, bakanlık bütçesine bu sebeple konulan ödenekten karşılanır ve hak sahibine çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.