Elektronik Ortamda Vergilendirme

dijital-vergi-kdvGider Vergileri Kanunu’nun ikinci kısmının üçüncü bölümü Özel İletişim Vergisi (ÖİV)ve Şans Oyunları Vergisi ile alakalı değişiklikleri bulundurmaktadır. Mevzubahis kanunun 39. maddesi gereğince Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kanunu’yla görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamak usulüyle ya da Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince bildirim yapılması ya da kullanım hakkı temin edilmesi şekliyle yetkilendirilmiş sayılan işletmelerin;

Tüm nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil olarak tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25,
Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo alanından iletilmesine dair hizmetleri %15,
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcı hizmeti %5,
Yukarıda açıklanan hususlar haricinde bulunan diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15 miktarında Özel İletişim Vergisi’ne tabidir durumdadır.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 14 Seri No’lu “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ” ile yapılan açıklamalar ile  “Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde yüzde 5 oranında Özel İletişim Vergisi” uygulanmaktadır. Bu kapsamda da internet servis sağlayıcılığı hizmeti kullanıcılara internet şebekesi aracılığı ile sunulan internet erişim hizmeti olarak varsayılmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmelere verilen internet erişim hizmeti de bu alandan bulunduğundan %5 miktarında Özel İletişim Vergisi’ne tabi tutulmaktadır.

Diğer açıdan mobil elektronik haberleşme işletmelerince faturalı hat abonelerine temin edilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden de %5 oranında Özel Tüketim Vergisi hesaplanmaktadır. Haliyle mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi durumunda her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulamaya koyulması için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrı bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca hali hazırda düzenlemeler çerçevesinde “ön ödemeli” hatlara yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında Özel İletişim Vergisi uygulanmaktadır. Fakat ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Bu kapsamda da ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı miktarlara tabi hizmetlerde kullanılması durumunda, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilmesi gerekmektedir.