Esnaf Emekliliğinde Kritik Noktalar

Emekli olduktan sonra çalışmaya hayatına devam eden Bağ-Kur emeklileri artık SGK’ye prim ödemeyecek. Fakat kendilerine daha önce çıkarılmış borç bulunuyorsa onları ödeyecekler. SSK emeklileri ise bir işte çalışmakta ise SGK’ya prim ödemeye devam edecekler

Emeklilikte kademeli yaş şartının geldiği 8 Eylül 1999 tarihi, SSK’lılar gibi Bağ-Kur alanında emekli olacaklar için de oldukça önem arz etmekte. Bu tarihten önce kendi işini yapan esnaf ve sanatkar için emeklilikte kademeli yaş koşulu geldi. Ayrıyeten yine esnaf ve sanatkarlar için 1 Haziran 2002 tarihine kadar toplanan prim sayısının miktarı da emeklilik için belirleyici oldu.

Aşağıdaki tabloda Bağ-Kur alanında ilk kez 8 Eylül 1999’den önce işe başlamış olan kişiler için 1 Haziran 2002 tarihine kadar erkeklerde 25 yıl, kadınlarda ise 20 yılı doldurmaları esasında, kalan süreye göre emeklilik yaşları verilmekte. Bu tablodan faydalanarak emeklilik tarihini merak eden Bağ-Kur’lular emeklilik yaşlarını hesaplayabilir.

Emeklilik tarihi değişti

8 Eylül 1999 ve sonrasında çalışma hayatına ilk kez giriş yapan esnaf, sanatkar, kendi işinin patronu olan, yani kendi hesabına bağımsız olarak çalışan Bağ-Kur’lu (4-b) için emeklilikte yaş şartı değişti. Sigortalılık başlangıcı 8 Eylül ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında olan Bağ-Kur’lular için emeklilikte yeni ve daha meşakkatli şartlar geldi. Yeni şartlara göre; bu tarihler arasında esnaflığa başlayan ve kendi işini kuranlar için erkeklerde 60 yaş, kadınlarda ise 58 yaşı tamamlama mecburiyeti geldi. Ayrıyeten, 9000 prim gününü tamamlama da bir diğer mecburiyeti bulunan şart oldu.

2035’ten sonra yaş şartı

2008 yılında en son sosyal güvenlik reformunun hayatımıza girmesi ile birlikte tüm sigortalılar için emeklilik yaşı değişmiş oldu. Fakat bu değişiklik reform sonrası ilk kez Bağ-Kur’lu veya SSK’lı olanlar ya da Emekli Sandığı’na tabi olanlar için geçerli oldu.
Bu düzenlemelere, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk kez çalışma hayatına adım atan, yani sigortalanan Bağ-Kur’luların emeklilik yaşı SSK’lı işçilerle eşit oldu. Ne var ki, yaş eşitlenmekle birlikte ödenmesi gereken prim gün sayısı da değişti. Buna göre; 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağ-Kur alanına giren vatandaş için emeklilikte 9000 gün prim şartının doldurulması istenirken, SSK için bu şart 7200 prim günü oldu.

Hemen ifade etmekte yarar var, 1 Mayıs 2008 sonrası Bağ-Kur’lu olanlar 9000 prim günü şartını kademeli yaş artışının devreye gireceği 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlarlarsa emeklilik yaşı o tarihe kadar erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 olacak. Fakat bu tarihten sonra 9000 prim günü doldurulursa, emeklilik için tamamlanması gereken yaş artacak, kadın-erkek için 65 yaşını geçmemek koşuluyla, primin 9000 prime doldurulduğunu her geçen iki yıl için emeklilik yaşına bir yıl daha eklenecek. Bu şartlarda 2035 yılından sonra Bağ-Kur kapsamına girenler için 2047 yılında emeklilik yaşı 65 yaş olacak.