Aymet Genel Muhasebe ‘ de Çek Alma

Aymet genel muhasebe progmında çek almanın yanı sıra şu işlemlerde gerçekleştire biliyorsunuz:

Aymet Yazılım Ve Muhasebe Programı

Stok, cari, fatura, irsaliye, sipariş, çek, senet, banka, kasa, finans işlemleri, taksit, dövizli işlemler, basit üretim (set), teklif, sözleşme, resmi muhasebe işlemleri (hesap planı, gelir tablosu, aktif ve pasif bilanço, yevmiye defteri, defter-i kebir, mizan, entegrasyon işlemleri) yapılabilmektedir.