Asgari İşçilik Denetlenmesinde Uzlaşım

calisan_11Uzlaşmanın alanı nedir?

Esas olarak çalışılan yerde yapılan asgari işçilik denetim neticesinde belirleme yapılan ve sigortalarla gösterilmeyen fark sigorta primine esas ödenek matrahı üstünden gecikme cezası ve gecikme zammı ile beraber hesaplanan sigorta primi ve beraberinde uygulanacak idari para cezalarını barındırır.

Uzlaşma talebi hangi sürede yapılmaktadır?

Gözetiminde tetkik yapılan çalıştıran, inceleme tutanağının düzenlendiği zamandan, konuyla alakalı raporun kurumun yetkili birimine iletilmesine kadar olan süre zarfı toplamında istenildiği zaman uzlaşma isteği talep edebilirler

Uzlaşma isteği nasıl yapılmaktadır?

Denetleme yapan müfettişe veya müfettişin devamlı olarak görevde bulunduğu grup başkanlığına ya da alakalı il müdürlüğüne uzlaşma talep dilekçesi gönderilerek uzlaşma talebi yapılabilir. Bunun yanı sıra inceleme tutanağın da yer alan uzlaşma talep dilekçeleri de alakadar makamlara yapılmış yazılı müracaat yerine geçmektedir. Teftiş Başkanlığı’na ve Rehberlik birimine iletilmektedir.

Uzlaşmadan caymak istenilebilir mi?

 

İşveren talepte bulunduğu uzlaşmadan, belirlenen uzlaşma zamandan önce bir tarihte olmak şart ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da komisyona bu isteğinden caydığını bildirebilir. Böyle bir durumda işverenin uzlaşma talebi hükümsüz sayılır.

 

 

Kısmi uzlaşma talebinde bulunmak mümkün mü?

 

Eğer uzlaşma görülmeleri esnasında, kısmi uzlaşma isteğinde bulunulursa, tutulan zabıtın açıklama kısmında raporda belirtilen sigortalılara mal edilmeyen sigorta primine esas kazanç matrahı üstünden hesap yapılacak asıl prim tutarı ya da idarî para cezaları arasından hangileri için uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak anlaşılan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı ve idarî para cezası miktarı belirtilir.

 

 

 

Uzlaşılan tutarlar hakkında dava açılabilir mi?

 Anlaşma konusu yapılan tutar üzerinde çalıştıran veya çalıştıran vekilince dava edilemez. Ayarıca itiraz ve şikayet etme hakkı yoktur.