Yurtdışı Borçlanmasında Başvuru Yeri

hesap_1

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerini ve kadınların ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanmaları mümkün bulunuyor.

Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen süreler oluyor.

Yurtdışı hizmet borçlanmasından faydalanabilmek için borçlanma yapmak istediği sürelerde Türk vatandaşı olmak, ev kadınlığında geçen süreleri veya hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranıyor.  İşte bu yazılı istekte bulunmanın doğru yere yapılması gerekiyor.

Yurtdışı Borçlanması için Talep dilekçesi  ve gerekli diğer belgelerle SGK birimlerine başvurmak gerekiyor. Ancak bu başvurunun doğru yere yapılmaması işlemi geciktirici rol oynuyor.

Başvuru Yeri

2014 yılı başından beri bu konuda uygulama değişikliğine gidilmiş olup müracaatın başvurucunun Türkiye’de sigortalılığı olup olmadığına ve dilekçesinde belirttiği adrese bakılmaksızın;

1) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

2) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki,

3) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

4) Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı adresi ve nüfusta kaydı bulunmayan sigortalı ve hak sahiplerinin başvurduğu ildeki,

sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince yürütülmesi gerekiyor.

Vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında da vekilin değil, sigortalı veya hak sahibinin yukarıdaki adres ve kayıt bilgilerine göre saptanacak başvuru mahallerinin esas alınması gerekiyor.

Özel Banka Sandıkları Sigortalılarının Başvuru Yeri

506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların (özel banka-borsa sandıkları çalışanlarının) borçlanma işlemlerimin ise ilgili sandıkça sonuçlandırılması gerekiyor.

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerine ait borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Aymet Yazılım Ve Muhasebe Programı

Kısmi Aylığı Olanların Başvuru Yeri

Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri (Almanya hariç), son defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-c sigortalılığı kapsamında çalışanların (kamu görevlileri) borçlanma işlemlerinin “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Almanya süreleriyle borçlanma yapacak gurbetçilerimizin Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre ne zaman bağlanırsa bağlansın gerek merkezde, gerekse sosyal güvenlik il müdürlüklerinde / sosyal güvenlik merkezlerinde bağlanmış olan kısmi aylıklar için 01.07.2010 tarihinden sonra yapılacak olan borçlanma taleplerine göre tam aylığa yükseltilmesine ait işlemlerin, sosyal güvenlik il müdürlüklerinde / sosyal güvenlik merkezlerinde yürütülmesi gerekiyor.

Mavi Kartlılar

Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılması mümkün bulunmuyor. Borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olmamasına rağmen izinle Türk vatandaşlığını kaybeden sigortalıların yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen süreleri borçlanma hakkı artık bulunuyor. Kamuoyunda “mavi veya pembe kart sahibi” olarak bilinen doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığına hak kazananlar, başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmasalar dahi, borçlanma kapsamındaki sürelerde Türk vatandaşı olmaları durumunda borçlanma hakkından 11.09.2014 tarihinden beri doğrudan yararlanabiliyorlar.