Yıl Bitimi Vergisi

Yıl bitiminde sonra netlik sağlayan giderle hangi döneme ait ?

Yıl bitiminden sonra

netlik  sağlayan  giderler

 

Kurum gelirlerinin vergilerinde dönemsellik ve tahakkuk olan önemli konular. Kavramlardan ilki Gelir ve gider durumunun ilgili olduğu dönemlerde, diğer bir kavram ise mahiyet ve tutardan sonra kararlaştırıldığını önemsiyor. Bu kurallara  uymaması ve vergi işlemlerinin gecikmesine sebep olur. Bu olaylar neticesinde ceza ve faiz demek dönemsellik ve tahakkuk tanımlarını basit şekilde gözükoyr olsada uygulamada öyle gözükmüyor. Gelir ve gider dikkata alınması gereken dönemlerin tespit edilmesi ve geçici verginin üç aylık kazançlar üzerinden ödenmediği yıllarda, bu konular daha çok önem kazanıyordu. Kazancın geç  ödenmesi vergininde geç ödenmesine sebep oluyordu. Yüksek Enflasyonda bu durum büyük önem kazanıyordu fakat bu durumda geç ödenmesi mali yönden firmalara önemli bir etki göstermemektedir ve hazine içinde ayni etkiyi göstermektedi. Hal böyle olsada geç tahakkuk vergi zararına ve cezaya sebep oluyor.