Ücret Garanti Fonu

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan tek yardım işsizlik parası değil. Fondaki paranın bir kısmı işyeri kapanan yada işvereni batan işçilerin belirli bir süre ücretlerinin temin edilmesi için kullanılmaktadır. Özelleştirme sonrası işini kaybedenlere iş kaybı tazminatı ödenmektedir ve kısa çalışma ödeneğinin finansmanı da fondan karşılanır. Fakat bu yardımlar, işveren ve işsizler tarafından fazla bilinmemekte.

 

Ücret Garanti Fonu, işverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası yada iflas ertelemesi kararı alması sebebiyle ödeme güçlüğüne düştüğü durumlarda, işçilerin ücretlerinin temini  için kurulmuş bir fondur. Bu fon, işçilerin ücretlerini işverenin işyerini kapatması yada ödeme güçlüğüne düşmesi durumda koruma altına alan bir uygulama. Fon sayesinde işçiler, son üç aylık ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonu’ndan temin edebilirler.

Aynı ücret ödenir

İşverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflas ertelemesi kararı alması sebebiyle işçilerin ücretlerini karşılamakta zorlanması durumunda devreye giren Ücret Garanti Fonu’ndan işçiye, prime esas kazanç üst sınırını aşmamak şartıyla SGK’ya bildirilmiş olan rakama göre ücretleri karşılanır. Yani, işçinin maaşı ne kadarsa, Ücret Garanti Fonu’ndan verilecek olan meblağ da odur. Maaşın prime esas kazanç üst limitini aşması durumunda maksimum üst limit kadar ödeme temin edilir. 2016 yılında ki üst limit aylık 10.705 TL olduğu için maaşı bu limitin üzerinde olan bir çalışana dahi maksimum ödenecek miktar bu kadardır.

Ücret Garanti Fonu’ndan işyeri kapanan herkes faydalanamamaktadır. Fonda bazı şartlar mevcuttur. İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki zamanda o işyerinde en az 1 yıllık bir çalışma süresinin bulunması gerekmektedir.

En fazla 3 maaş

İşçilere yalnızca üç aylık ücretleri temin edilmektedir. İşveren altı aydır maaş ödeyemiyor olsa dahi fondan işçilere en fazla üç ay için ödeme yapılır. Bunun üstündeki süreler için işçilere ücret ödenemez.
Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanmak isteyen işçiler, İŞKUR’a aşağıdaki belgeler ile başvurabilir:
– Aciz vesikası alınması halinde, icra dairesinden alınan aciz vesikası yada hacze kabil mal bulunmadığına dair haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi.
– İflas halinde, mahkemece verilen iflas kararı yada iflas kararının ilan edildiğini belirten belge ve iflas dairesi yada iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.
– İflas ertelemesi halinde, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı yada iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini belirten belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.
– Konkordato halinde, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı yada konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, konkordato komiseri yada konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.