BAĞ-KUR Borcu Yapılandırılması

1) BAĞ-KUR Borcu YapılandırılmasıBaşvuru formu, en geç 31.12.2014 tarihine kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Okumaya devam et “BAĞ-KUR Borcu Yapılandırılması”