Sentetik DNA Üreten Bilgisayar Programı Gelistirildi !

Java ve PSentetik-dna-kodlaması-programlamayton programlama dilleri bilgisayara kod yazmak için nasıl kullanılıyorsa artık kimyagerler de, bir test tüpü veya hücre içerisinde, DNA molekülleri arasındaki etkileşimi programlayabilecek.

Washington Üniversitesi’nden bir ekip elektronik kontrollü sistemlere sahip araba, robot ve diğer cihazlara entegre edilebilecek ve kimyasal reaksiyon davranışlarını yönetebilecek ağ dizaynı için bir programlama dili geliştirmeyi başardı.

Geliştirilen bu yapı özellikle tıp alanında, hücre seviyesinde akıllı ilaç dağılımı ve hastalık tespit sistemlerinde kullanılabilecek.

Kimyagerler ve eğitimciler kimyasal reaksiyon ağlarını, kimyasal karışımların davranışlarını tanımlamada kullanmaktadır. Washington Üniversitesi ekibi kullanılan bu dili bir üst seviyeye çıkararak kişiye özel, molekül hareketlerini yönlendiren program dili haline getirmeyi başardı.

Ekip üyelerinden Yrd. Doç. Georg Seelig; Bu dili geliştirirken öncelikle bir kimyasal sistemi matematiksel olarak tanımını yaptıklarını, ilgili dinamiklere sahip moleküllerin inşasında da DNA’yı kullandıklarını belirtti.

Halihazırda bu yeni yaklaşım medikal alanda kullanılabilir değil, fakat yakın bir gelecekte uygulanması muhtemel. Yapılan çalışmaları daha dinamik hale getirebilmek için projeye Ulusal Bilim Vakfı 2 milyon dolarlık bir fon ayırdı.