Resmi tatillerde ekstra ücret;

 

Bilindiği 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller hakkındaki 2429 sayılı Kanuna göre  Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’den itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Zamlı ücret miktarı ne kadar olacak?

 

28 Ekim günü saat 13.00’ten sonra ve 29 Ekim günü çalışanlara ücretleri iki yevmiye olarak ödenecek. Bazı işyerlerinde yarım günlük  süre ödemelerde dikkate alınmıyor. Bu uygulama kanuna uygun değil. Aşağıda olması gereken ödeme hesabından yola çıkabiliriz.
Örnek: işçi Suat Beyin günlük maaşının 75 TL olduğunu varsayalım. Suat Bey, 29 Ekim’de çalışırsa zamlı ücretle birlikte 150 TL maaş alacak.
Suat Bey, 28 Ekim günü  saat 13.00’dan sonra çalışırsa; öğleden sonraki çalışmaları zamlı olarak ödenecek. Bu sebeple Suat Bey  28 Ekim’deki çalışmasının karşılığı olarak 112,5 TL maaş alacaktır.

İdari tatilde çalışana ekstra ücret var mı? 

30 Ekim Cuma günü kamuda çalışan memur ve işçiler için idari tatil edildi. İdari tatil günlerinde çalışanlara ekstra maaş ödemesi yoktur.
Cumhuriyet Bayramı çalışmasının telafisi olur mu?

28 Ekim saat 12’den sonra ve 29 Ekimde çalışanlara daha sonra izin verilse dahi bugünlerin ücretleri zamlı olarak ödenecek. Daha sonra verilen izinler ekstra maaş  ödemesini ortadan kaldırmıyor.

İsteyen kişi Cumhuriyet Bayramında çalışmayabilir mi?

İş sözleşmesinde ulusal bayramda çalışılacağına ilişkin bir düzenleme yoksa işçinin işyerine gelmesi gerekmiyor. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde işçinin bayram günlerinde çalışacağına ilişkin düzenleme varsa işçi Cumhuriyet Bayramında  işverenin istemesi durumunda işyerine gelip çalışması gerekiyor. Aksi taktirde Cumhuriyet Bayramında mazeretsiz işe gelmemiş sayılır.

Bayramda kimler çalışamaz?
Çocuk ve genç işçilerin bayramlarda çalıştırılmaları yasaktır. Bayramlarda çalıştırılamayan çocuk ve genç işçilerin ücretleri çalışma karşılığı olmadan ödenir.
Yıllık izni fazla kullanmak isteyenlere ipucu;

Bayram günleri yıllık izne ayrıca eklenir. Örneğin 29 Ekim’den önceki pazartesi, salı ve çarşamba günleri için 3 gün izin alan çalışan  30 Ekim’e kadar izinli sayılacak. Bu da demek oluyor ki  cumhuriyet bayramından önce 3 gün izin kullanan birisi bayramla birlikte 4 gün izinli sayılacak. Çalışan   Cumhuriyet Bayramından bir önceki gün çarşamba günü bir günlük izin almış olsa bile 2 gün yıllık izin kullanacaktır.