İş Yerinde Şaka Yapanlar Dikkat

İşyerinde bir arkadaşınıza şaka yapmaya hazırlanıyorsanız, önce bu yazıyı gözden geçirin. Aksi takdirde pişman olabilirsiniz…

 

 

 

Her çalışma alanında mutlaka şakacı iş arkadaşları bulunmaktadır. Bu şahısların yaptığı şakalar ve espriler bazen stresli iş havasını rahatlatıp moralleri artırabilirken kimi zamanda moral bozup çalıştığınız yeri çekilmez vaziyete sokabilir.

Marshall Üniversitesi’nden Prof. Christopher LeGrow’a göre, ofis şakaları komik olması lazımken genellikle o şekilde algılanmıyor. İşçiler bu tarz şakalar, espriler sebebiyle kırılabiliyor yada kendilerini tehdit altında hissedebiliyor. Böyle hallerde de işverenin, yöneticinin yada bölüm sorumlusunun konuya müdahale etmesi gerekiyor. Aksi takdirde moral bozukluğu ve verimsizlik sorunları oluşabiliyor.

Tazminat alamadan işinizden olabilirsiniz

İşyerinde yapılmış olan şakalar eğer iş arkadaşınızın psikolojisinde etki yaratırsa ve sizi patrona şikâyet ederse telafisi zor olan bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Örnek olarak Yargıtay’ın bir kararında, bir çalışanın kadın iş arkadaşına ağır bir şaka girişimde bulunarak onun psikolojisinin bozulmasına sebep olduğu, mevzubahis kadının işverene verdiği şikâyet dilekçesinde bu şekilde uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu belirtmesi üzerine çalışanın davranışları işveren açısından haklı nedenle sözleşme iptali için yeterli olduğu kabul edilmiş. (Yargıtay 22. HD. 2014/11913 sayılı Karar)

Şaka, sataşma sayılabilir

Gerek işyerinde gerekse de günlük hayatta yapılan şaka ile beraberinde dozajı da bir hayli önemli. Şayet yapılan şaka ile bazı sınırlar yok sayılmışsa (diğer bir deyişle eşek şakası yapılmışsa) sonu kavga ile bitebilir.

Yargıtay yine vermiş olduğu bir kararında, işyerinde bir çalışanın şaka aracılığı ile iş arkadaşını eleştirmesi üzerine çıkan tartışmanın kavga ile sonuçlanması üzerine meydana gelen olay sataşma olarak değerlendirilmiştir. Bunun üzerine de çalışanın işten çıkartılması haklı sebebe bağlanmış ve kıdem tazminatının ödenmemesi gerektiğine karar verilmiş. (Yargıtay 9. HD. 2015/7732 sayılı Karar)

Buraya kadar verdiğimiz örneklerde zarar şakayı yapana olmaktaydı. Bir de konunun şakaya maruz kalan kişiye olduğu mevzular bulunmakta. Yargıtay bir kararında, kendisine yapılan şakayı içine sindiremeyip kızan çalışanın işyerini terk etmesi ve sonra da işe geri dönmemesi vaziyetini isteğiyle işi bırakma (istifa) olarak değerlendirmiş ve kıdem tazminatı talebini reddetmiştir. (Yargıtay 7. HD. 2014/15417 sayılı Karar)