İkramiye Davasının Nasıl Açılması Gerek?

 

Geçtiğimiz yıla kadar memuriyette 30 yıldan fazla süre çalışmış olan kişiler emekli oldukları zaman yalnızca 30 yıllık çalışmaları için emekli ikramiyesi almaktaydı.Fakat Anayasa Mahkemesi, 7 Ocak 2015 tarihli kararıyla memurların emekli ikramiyesinde 30 yıldan fazla hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı şeklindeki kanun hükmünü iptal etti.

 

 
Kararın sonrasında 2015 yılından önce emekli olan binlerce memur SGK’ya başvurdu ve 30 yıl üstü çalışmaları için ikramiyelerini istedi. Fakat SGK, kararın geriye işlemeyeceğini vurgulayarak bu talepleri reddetti ve karar tarihinden (7 Ocak 2015’ten) sonra emekli olanların bu imkandan faydalanabileceğini iletti.

Çalışma süresi 30 yıldan fazla olan memur emeklileri son Danıştay kararından sonra mahkemelere akın ediyor. Peki, bu dava nasıl açılmalıdır? :

Danıştay’ın kararı çok önemli

SGK’nın Anayasa Mahkemesi kararını başka bir şekilde yorumlaması sebebiyle idare mahkemelerinde birçok dava açıldı. Açılan bu davalardan bir tanesinde mahkeme emeklinin haklı olduğu kanaatine vardı. Bunun üzerine SGK Danıştay’a kararın bozulması için temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay 11. Dairesi ise 17 Şubat 2016 tarihli kararı ile emekli memurların ikramiye hakkıyla alakalı önemli ve yerinde bir karara imza attı ve idare mahkemesi kararını onayladı. Bu sayede 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan memurların da çalıştıkları süre kadar emekli ikramiyesi alabilmeleri için imkan sağlandı.

Önce SGK’ya başvurun

Memuriyette 30 yıldan fazla çalıştıktan sonra 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan vatandaşlar 30 yılı geçen süreler için de emekli ikramiyesi alabilmek için öncelikle SGK’ya bir dilekçe ile başvurusunda bulunmaları gerekmekte.
Emekliler dilekçeyi, Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na hitaben yazacaklar. Bahsi geçen Daire Başkanlığı “Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA” adresinde. Haliyle Ankara dışında bulunan emekliler dilekçelerini bu adrese iadeli taahhütlü yada APS ile gönderebilirler.
Dilekçenizde çalıştığınız yer ve süresini ayrıntılı olarak bildirdikten sonra iki kararı gerekçe olarak göstermeniz gerekmekte:
1) Anayasaya Mahkemesi’nin 7 Ocak 2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 25.12.2014 tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 sayılı kararı.

2) Danıştay 11. Dairesi’nin 2016/583 Karar, 2016/223 Esas Sayılı Kararı.