Hafta Tatilinde Çalışana Ücret Ödemesi

İşverenler kimi zaman çalışanlarına hafta tatillerinde de çalışması için talepte bulunabiliyor. Bu durumda ücret nasıl hesaplanmalı ve ödenmeli?

 

 

Çalışma mevzuatına göre; genel açıdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat. Aksi bir durum ile karşılaşıldığında bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanıyor. Bu süre maden işyerlerinde ise haftalık 37,5 saat olarak gerçekleştirilmekte.

İşveren onay almalı

Fakat işyerinizde haftalık çalışma sürenizi doldurursanız yedi günlük bir zaman içerisinde yani bir hafta içinde kesintisiz olarak en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilmek mecburiyetinde. Yani işverenin çalışanın isteği haricinde aralıksız 7 gün çalıştırma yapmasının olanağı bulunmamaktadır. Ayriyeten mevzubahis iznin kullanılacağı gün illa ki pazar olması gibi bir mecburiyeti yok. İşveren bir hafta içinde herhangi bir günde size hafta tatilini kullandırtabilir.

Tatilde ücret tam ödenir

Bunun yanı sıra bu bir haftalık süre içinde çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Haliyle bir hafta içinde işvereniniz sizi 6 gün çalıştırıyor ve 1 gün tatil yapıyorsanız size 7 günlük ücret ödemek mecburiyetinde.

Tatilde çalışılırsa ne olacak?

Şayet çalışan, hafta tatilinde çalışmışsa, hafta tatili ücreti beraberinde, çalışmasının karşılığı olan ücrete, yani bir yevmiyeye daha hak kazanır. Ayrıca hafta tatili çalışması, haftalık 45 saatin üstünde ise, fazla çalışma sayılır ve çalıştırıldığı hafta tatili ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekir. Bu halde çalışana hafta tatilinde yaptığı çalışma karşılığı olarak iki buçuk yevmiye (yani %150 zamlı) ödenmek mecburiyetindedir.
Fakat çalışana çalıştırıldığı hafta tatili yerine hafta içinde bir gün istirahat veriliyorsa, ne çalışılan hafta tatili için ayrıca ücret ne de fazla çalışma ücreti mevzubahis olacaktır.

Primler hesaba katılmaz

Peki, hafta tatili ücreti hesaplanırken hangi ödemeler göz önünde bulunduruluyor ya da edilmiyor?  İş Kanunu’nda hafta tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaplanmayacak ilaveler/unsurlar belirtilmiş. Buna göre;
1- Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler
2- Primler
3- İşyerinin temelli çalışanı olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan çalışanların bu işler için aldıkları ücretler
4- Sosyal yardımlar, hafta tatili ücretinin tespitinde hesaba katılmıyor.