En İyi Muhasebe Programı Hangisi

muhasebeciBirçoğumuz en iyi muhasebe programının hangisi olduğunu hem kendimize hem de çevremizde bu konuyla ilgili olan birçok kişiye sormuşuzdur. Ancak bu konuda aldığımız cevaplar çok farklılık gösterebilir. Bu konuda insanlar çalıştıkları meslek grubuna, ortama ve bilgi düzeylerine göre farklı cevaplar verebilirler.Bir kısmı diğer programları hiç bilmeden kendi kullandığı programın en iyi muhasebe programı olduğunu düşünebilir.

Peki, bu durum gerçeği ne derece yansıtabilir ki! Başka kişilerin yaptığı farklı lezzetleri tatmadan sadece kendi yaptığımız yemeğin en iyi yemek olduğunu iddia etmek ne kadar gerçeklerden uzaksa diğer ürünleri incelemeden kendi kullandığımız programın en iyi muhasebe programı olduğu söylemek te bundan farksızdır. O halde daha genel kriterler belirlemeli ve bu kriterlere göre en iyi muhasebe programını bulmaya çalışmalıyız.

En iyi muhasebe programını bulmamızı sağlayacak kriterler nelerdir? Bu konuda çok fazla ölçüt sayılabilir ancak biz burada bu kriterlerden en çok öne çıkanlarını inceleyeceğiz. İsterseniz önce bunları maddeler halinde yazalım.

  1. Kolay kullanışlı olması
  2. İstenilen modüllere sahip olması
  3. Fiyatının hesaplı olması
  4. Altyapısının sağlam olması
  5. Hızlı çalışması
  6. Arkasındaki teknik destek ekibinin yeterli olması ve makul sürelerde destek hizmetini verebiliyor olması
  7. Kullanılan veri tabanı tasarımının standartlara uygun olması ve veri güvenliğinin yeterli düzeyde olması
  8. Programın kullanıcıya bir takım esneklikler sunabilmesi. Örneğin: Raporlar üzerinde değişiklikler, ilave sorgular v.b.
  9. Gerekli olan bazı programlara veri transferi yapabilmesi
  10. Çalışma zamanı hatalarının olmaması veya kabul edilebilir ve hızlıca düzeltilebilir düzeyde olması

 

Yukarıdaki kriterleri değerlendirdiğimizde birçok muhasebe programı bu kriterlerin sadece bir kaçını sağlayabilmekte, bütününü sağlayabilen bir muhasebe programı bulmak oldukça zor gözükmektedir. Bazı programlar istenilen modüllere sahip olduğu halde, çok karmaşık ve zor kullanılabilen ve fiyat olarak çok pahalı olabilmektedir. Yukarıdaki her bir madde kişilere göre farklı önem dereceleri sahip olsa da biz bu yazımızda genelde kabul görebileceğini düşündüğümüz bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Her bir maddeyi tam olarak karşılayan program için 10 puan, hiç karşılamayan program için 0 puan verdiğimizi düşünerek piyasadaki muhasebe programlarını Aymet Ticari Muhasebe programıyla karşılaştırdığımızda elde ettiğimiz sonuçları sizinle de paylaşmak istedik. Rekabet kuralları gereği diğer firmaların gerçek isimlerini vermedik ve onun yerine temsili isimler kullandık. Diğer ürünler için piyasada en çok kullanıldığını düşündüğümüz diğer 4 rakip firmanın ilgili ürünlerini baz aldık. İşte sonuçlar:

 

En İyi Muhasebe Programı Karşılaştırma Tablosu