Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Basım ve Yayıncılık Cari Hesaba Göre Bayilere Göre veya Herhangi Bir Grup Bazında İskonto Tanımlayabilme ve Bunun Sipariş İrsaliye ve Faturaya Otomatik Aktarılması

Firmalar müşterilerine yapmış oldukları satım işlemlerinde belli aralıklarla veya ön muhasebe ya da muhasebe yetkilisinin onayı ile indirim uygulamasına gidebilirler. İndirim eş anlamlı olarak ticari tanımlarda iskonto olarak da tabir edilmektedir. Ticari işletmeler indirim uygulamasında ürün satır tutarı veya fatura toplamı tutarlarına yüzde hesabı ya da TL aşağı yuvarlaması mantığı ile indirim uygulamaktadırlar. İndirim uygulaması müşterisinin firmaya karşı güvenini artırmakla beraber, müşterinin rekabet amacıyla başka rakiplere gitmesini engelleyen bir faktördür.

Kurumsallaşmış ticari işletmeler satış ve benzeri işlemlerinde ön muhasebe veya muhasebe programı kullanma esasını benimsemekte ve gelişimlerine yönelik bir çok hamle ile program geliştirmelerinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu gelişimlerden yukarıda bahsetmiş olduğumuz indirim veya iskonto uygulaması bir çok ön muhasebe ve muhasebe programı yazılımında yerini almış ve işletmelere kullanım amaçlı sunulmuştur.

Aymet Yazılım Çözümleri de tasarlamış ve satışına hızla devam etmekte olduğu ön muhasebe ve muhasebe programlarında indirim uygulanması hususunda ciddi gelişmeler kaydetmiştir. Aymet Kobi, Aymet Ticari Muhasebe, Aymet Genel Muhasebe ve Aymet .NET ön muhasebe ve muhasebe programlarında tanımlanmış indirim alanları hem uygulama, hem raporlama, hem yazdırma açısından kullanıcısına pratik çözümler sunmaktadır. Bu ön muhasebe ve muhasebe yazılımlarında ön muhasebe veya muhasebe yetkilisi kaydetmiş olduğu cari kartların her birine farklı indirim oranı tanımlayabilir. Tanımlama sonucunda Aymet yazılımında açılacak Sipariş, İrsaliye ve Fatura formlarına cari kartı girişine istinaden yetkilinin tanımladığı indirim; otomatik olarak açılan forma yansıyacaktır. Aymet Yazılım Çözümleri ön muhasebe ve muhasebe yazılımlarında ayrıca indirim hususunda ön muhasebe veya muhasebe yetkilisinin daha önce gruplamış olduğu cari kartlara göre grup bazında toplu indirim uygulama işlemini sunmaktadır. Cari modülünde tanımlanmış olan Cari Grubu İndirim Oranı işleminin açılması ile ön muhasebe veya muhasebe yetkilisi daha önceden grupladığı cari kartlarına grup bazında yüzde oranı ile indirim tanımlayabilmektedir. Aynı cari kartına tanımlanmış indirim gibi cari gruba ait cari kartının işlem formlarına çağrılmasıyla indirim oranı işlem formuna otomatik olarak uygulanacaktır.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=131