2016’da Memur Harcırah

Bu yılda Mali ve Bütçe Kanunu Tasarısına göre bu sene çalışan memurların devam etmeyen ya da sürekli devam eden günlük harcırah tutarı da belirlenmiş bulunuyor. Bu sene de alınabilecek harcırah yevmiyelerinin geçen seneye göre yaklaşık %7 yükselişi belirlendi.            

 

 

Çalışan memurların bu sene içerisinde çalışacakları iş saatini geçmesi durumunda mesai ücretinde de yaklaşık % 7’lik yükselişi yapılmıştır.

Kanunun 657 sayılı 178 inci maddesi uyarınca işçinin mesai yapması durumunda saat başı ücreti geçen seneye göre 1,63 Türk Lirası iken bu yılda fazla mesai saat başına düşen rakam ise 1,74 Türk Lirasına yükseldi.

Bakanlıklar özel müdürlüklerinde görev yapan memur, Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür ve üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali Genel ve Amiral rütbesini haiz olmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile beraber çalışan memurlara 1,71 Türk Lirası veriliyorken bu sene 1,83 Türk Lirası Fazla mesai ücreti verilecektir.

Milli mücadeleye ortaklık eden ve bu gayeyle kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türkiye Vatandaşları ile 1950 senesinde Türk Tugayının Kore’ye gitmesiyle Ekim ayında başlamak ve 1953 senesi Pan-Munjon Ateşkes Uzlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarında ve 1947 senesinde Temmuz 1.ci ve Ağustos 2.ci Barış Harekatına Kıbrıs’ta asıl görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları zamana ödenen aylıklara asıl alınan 5750 gösterge sayısını bu yılda ödenecek aylıklar için de 2015 yılında olduğu gibi 6503 olarak belirlenmiştir.