4857 Sayılı İş Kanunda Yapılan Yeni Düzenlemeler

**MADEN SAHİPLERİ  İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN   DÜZENLENDİ **

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.

Aymet Yazılım Ve Muhasebe

Okumaya devam et “4857 Sayılı İş Kanunda Yapılan Yeni Düzenlemeler”