Sanayi Sektöründe Muhasebe İşlemleri

Sanayi ya da “endüstri” makina ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Sanayi sektörü ve sanayi sektörünün üç ana faaliyet kolu (imalat, madencilik ve enerji) ile imalat sanayi altında yer alan 24 alt sektörü kapsamaktadır. Sanayi sektörü muhasebeyle doğrudan, muhasebe programıyla da dolaylı olarak ilgilidir. Çünkü sanayi sektöründe muhasebeciler gerekli kayıt, rapor gibi muhasebe işlemlerini muhasebe programı yardımıyla yapmaktadırlar.

Aymet muhasebe programı muhasebecilerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Aymet muhasebe programı sayesinde muhasebe işlemleri hem hızlanmakta hem de basitleşmektedir. Aymet muhasebe programında sektörlere yönelik modüller bulunmaktadır. Aymet Yazılım’ın muhasebe programları ön muhasebe programı ve genel muhasebe programı olarak ikiye ayrılır. Aymet Kobi programı ve Aymet Ticari Muhasebe programı ön muhasebe programı sınıfına girer. Aymet Genel Muhasebe programı ise genel muhasebe programı sınıfına girer. Aymet Yazılım muhasebe programlarını günden güne geliştirmektedir.