ÖTV Tebliğleri Birleştiriliyor

hesaplama_4Hatırlanacağı üzere süreç, kurumlar vergisi ve KDV genel tebliğlerinin birleştirilmesi ile başlamıştı. Mükellefl er ve meslek mensupları tarafından çok olumlu karşılanan bu çalışmalardan biri daha hayata geçiriliyor. 5 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim vergisi (ÖTV) (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV tebliğlerinin birleştirilmesindeki ilk adım atıldı. Tahmin edileceği gibi ÖTV tebliğleri, kanuna ekli listeler gibi dört adet olacak. Çünkü ÖTV Kanunu ekindeki dört ayrı listede toplanan mallar için vergiyi doğuran olay, verginin mükellefi, beyan ve ödeme süreleri çok farklı. Bu nedenle ÖTV tebliğlerinin dört farklı metinde toplanması bize göre de çok isabetli olmuş.

Aymet Yazılım Muhasebe Programı
Okumaya devam et “ÖTV Tebliğleri Birleştiriliyor”