Emeklilikte Son 3,5 Yıl Niçin Önemli?

questionmark2_55510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

Bu husus; 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanlar için 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Yasa’yla düzenlenmiştir. Buna göre; 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan bir kimsenin memur mu, SSK’lı mı yoksa Bağ-Kur’lu olarak mı emekli olacağına, son yedi yıl içerisindeki çalışmalarına bakarak karar verilir. Ancak 5510 sayılı SSGSS yasası ile bu durum değişmiş olup 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekliliği için kişinin tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde (memur, işçi, esnaf) çalıştığına bakılacak. Bu yazımızda 2829 sayılı yasada belirtilen kaideler izah edilecektir.

Aymet Muhasebe Programı

Okumaya devam et “Emeklilikte Son 3,5 Yıl Niçin Önemli?”