İşte Madencilerin Emeklilik Hesabı

Madencilerin bu özel emeklilik koşulları da diğer sigortalılar gibi 08.09.1999 öncesinde başlayanlar, 08.09.1999’dan sonra ama 1 Ekim 2008’den önce başlayanlar ile 01.10.2008’den sonra başlayanlar olarak ayrılıyorlar.

Elbette madencilere özel emeklilik haklarından faydalanma bakımından bu üç dönemden birine tabi olma bakımından esas olan sigortalılık normal sigortalılık değil, yeraltı maden işyerlerinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlamayı anlamak gerekiyor.

Aymet Yazılım ve Muhasebe
Okumaya devam et “İşte Madencilerin Emeklilik Hesabı”

Emekli Olan Anne-Babadan Aylık Alamıyor

calisan_11
Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz.
Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı maaş bağlanmış. Kendi emekliliğiniz, eşinizden aldığınız ölüm aylığına engel değil.

Gece 23/07 vardiyasında kanunen engelli işçi çalıştırılması uygun mu, yasak mı? Bu engelli işçi, kalp ameliyatı olmuş biri. Bu işçinin sürekli gündüz vardiyasında çalışması gerekmez mi? Ne yapmalıyız? Kimler gece vardiyasında çalıştırılamaz? C.K.
İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç 2 yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilir. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.
Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye, işveren mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bunun dışında engellilerin gece çalıştırılamamalarına ilişkin bir düzenleme İş Kanunu’nda yer
almamaktadır.

Gece 23/07 vardiyasında kanunen engelli işçi çalıştırılması uygun mu, yasak mı? Bu engelli işçi, kalp ameliyatı olmuş biri. Bu işçinin sürekli gündüz vardiyasında çalışması gerekmez mi? Ne yapmalıyız? Kimler gece vardiyasında çalıştırılamaz? C.K.
İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç 2 yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilir. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.
Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye, işveren mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bunun dışında engellilerin gece çalıştırılamamalarına ilişkin bir düzenleme İş Kanunu’nda yer
almamaktadır.

Aymet Yazılım ve Muhasebe Programı

Okumaya devam et “Emekli Olan Anne-Babadan Aylık Alamıyor”

SSK veya Bağkur Kısmi Emekliliği

hesap_1Önceki 6 ay (01.04.2008-01.10.2008 arası) SSK’ ya aktarılıyordu. Son 7 yılda (01.01.2008- 01.01.2015) SSK’ dan 1173 gün, Bağkur ‘dan 1009 gün primi bulunmaktadır.SSK Bağkur çakışması olan ayların etkisi nasıl olur? Annem SSK ‘dan kısmi emeklilik için ne yapması gerekir? Bağkur ‘dan kısmi emeklilik için ne yapması gerekir? En kolay ve hızlı olanı hangisidir? Erhan AKDOĞAN
Sayın Akdoğan, anneniz çalışma hayatına çok geç başlamış. Bilindiği üzere 8.9.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 3600 günle kısmi emekli olamıyor. Annenizin girişi de bu tarihten sonra olduğundan SSK’dan kısmi emekli olabilmesi için 25 yıl, 58 yaş ve 4500 şartlarının hepsinin tamamlanmış olması gerekiyor. Annenizin yaş ve prim günle sıkıntısı yok ama 25 yıl şartı 01.11.2024 tarihinde dolacağından SSK’dan kısmi olarak bu tarihi beklemesi gerekiyor. Ayrıca yine SSK ‘dan 7000 günü tamamlayınca tam emekli olabilir. Bağkur ‘dan kısmi emeklilik için 5400 prim günün tamamlanmış olması gerekmektedir. Yine yaş ile sıkıntı yok.
Toplamda 5016 günü olduğuna göre 384 gün daha prim ödeyerek Bağkur’dan emekli olabilir.
Bakıldığında en kısa zamanda Bağkur’dan emekli olabiliyor.
Bunun için hemen isteğe bağlıya geçip bir yıl, bir ay daha isteğe bağlı ödeyip Bağkur’dan kısmi emekli olabilecektir.

Aymet Yazılım Muhasebe Programı
Okumaya devam et “SSK veya Bağkur Kısmi Emekliliği”

Emeklilikte Son 3,5 Yıl Niçin Önemli?

questionmark2_55510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

Bu husus; 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanlar için 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Yasa’yla düzenlenmiştir. Buna göre; 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan bir kimsenin memur mu, SSK’lı mı yoksa Bağ-Kur’lu olarak mı emekli olacağına, son yedi yıl içerisindeki çalışmalarına bakarak karar verilir. Ancak 5510 sayılı SSGSS yasası ile bu durum değişmiş olup 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanların emekliliği için kişinin tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde (memur, işçi, esnaf) çalıştığına bakılacak. Bu yazımızda 2829 sayılı yasada belirtilen kaideler izah edilecektir.

Aymet Muhasebe Programı

Okumaya devam et “Emeklilikte Son 3,5 Yıl Niçin Önemli?”

Emeklilik Yazi Dizisi

hesaplama_7Başlığımızın kolay anlaşılması için belirtelim, “Eski sigortalı” kavramından kastımız sigortalılığa 5510 sayılı Kanundan önce, yani 01.05.2008 tarihinden önce başlamış olanlardır. Sigortalılığa 01.05.2008 ve sonrasında başlamış olup tamamen 5510 sayılı Kanuna tabi olan sigortalılara ise “Yeni sigortalı” diyoruz.

Sosyal güvenlik sistemimiz içinde yer alan SSK ve T.C. Emekli Sandığı yasal tabiriyle sakatlar (özürlü veya engelliler) için özel emeklilik şartları ortaya koyarak emekliliği kolaylaştırmıştır. Buna karşın Bağ-Kur ise bu yönde bir değişikliğe gitmemiş engelli, sağlam ayrımı yapmamıştır.

5510 sayılı Kanunla sigortalılıkların tek çatı haline geçmesiyle Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıları için de engelli emekliliğinden yararlanmanın önü açılmış bulunuyor.

Aymet Yazılım
Okumaya devam et “Emeklilik Yazi Dizisi”