Sosyal Yardımlar Çığ Gibi Büyüyor.

hesap_1Sosyal güvenlik sisteminin 3 ayağı var… Sosyal sigorta, sosyal hizmet ve sosyal yardım. Sosyal sigorta sistemi, prim ödeme ve karşılığında bazı hizmetlerden yararlanma esasına dayanıyor.

Çalışanların emeklilik hakları gibi… Sosyal hizmet, sigorta sisteminin dışında kalmış kişilere doğrudan yardım yapılmaması ve bu kişilere belirli hizmetlerin sağlanması anlamına geliyor. Örneğin, yaşlılara yönelik bakım ve ulaşım hizmeti sağlanması… Sosyal yardım ise doğrudan gerekli koşulları sağlayan kişilere parasal veya ayni şekilde yardım yapılması anlamını taşıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, 3 milyon haneye 20.4 milyar TL sosyal yardım yapılmış. Yapılan sosyal yardımların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1.38. Türkiye’de yaklaşık 19.4 milyon hane var. Bu iki rakam birbirine oranlandığında hanelerin yaklaşık olarak yüzde 15’ine sosyal yardım yapıldığını söylemek mümkün. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 3.8 olduğunu ortaya koyan istatistiklere göre toplamda 11.5 Milyon kişiye sosyal yardım yapılması söz konusu.
Sosyal yardım alan 3 milyon hanenin 2 milyon 274 binine sosyal yardımlar düzenli olarak yapılıyor. Yani, söz konusu hanelerin yüzde 75’i düzenli olarak bir sosyal yardımdan yararlanıyor.
Düzenli olarak sosyal yardım alan hane sayısının yüksek olması, sosyal yardımların bir anlamda amacının dışına çıktığını ve sosyal yardım almanın çalışmanın alternatifi olarak düşünülmeye başlandığını gösteriyor.

Aymet Muhasebe Programı

Okumaya devam et “Sosyal Yardımlar Çığ Gibi Büyüyor.”