Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

mb31 Ocak 2015 CUMARTESİ

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 445)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2014 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Aymet Yazılım ve Muhasebe Programı Okumaya devam et “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”